“Górskie szlaki 2016 – Twój aparat to zarejestrował”.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego Konkursu, którzy nadesłali na adres redakcji swoje prace (zdjęcia).
Komisja Konkursowa na podstawie oceny zdjęć wyłoniła laureatów Konkursu (1, 2 i 3 miejsce) oraz przyznała 2 wyróżnienia, co zawarła w swoim Protokóle.

Laureaci Konkursu Fotograficznego: 
I miejsce: Przemek Czołba
II miejsce: Olga Pawlus                     
III miejsce: Kasia Mitura-Kandler


Przemek Czołba – I. miejsceWidok z tarasu schroniska Grań Cosmiques, Aiguille du Midi 3842 m n.p.m. Chamonix (VI-2016)

Olga Pawlus – II. miejsce”Góry na śniadanie”, Nosal (VIII-2016)

Kasia-Kandler – III. miejsceJakby tu emigrować? – czyli zaduma z widokiem na Słowację, czerwony szlak na Świnicę (IX-2016)

Wyróżnienia:
 –  Dominika Wierzbicka
 –  Krzysztof Pawlus

Dominika Wierzbicka – wyróżnieniePaździernikowa trasa do Śnieżnych Kotłów, szlak żółty (X-2016)

Krzysztof Pawlus – wyróżnienie”Kwiaty we włosach”, Ścieżka nad Reglami, Kalatówki (VIII-2016)

Regulamin Konkursu Fotograficznego
“Górskie szlaki 2016 – Twój aparat to zarejestrował”

I.  Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu fotograficznego „Górskie szlaki 2016 – Twój aparat to zarejestrował”, zwanego dalej „Konkursem” jest Zespół Redakcyjny serwisu www.naszeszlaki.com.pl zwany dalej „Organizatorem”.
Wymiana informacji dotycząca Konkursu oraz możliwość prezentacji zdjęć zgłoszonych do Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony Facebook „Nasze Szlaki – góry”.

II.  Cel i tematyka konkursu:

Celem Konkursu jest prezentacja zdjęć, które zostały wykonane przez Was na górskich szlakach w 2016 roku. 
W Konkursie chodzi o to, by pokazać to, co według Was jest godne obejrzenia, by popularyzować wypoczynek w górach, wśród wspaniałych panoram i na górskich szlakach, gdzie bywa różnie raz jest radość i satysfakcja, innym razem ból a nawet łzy. Nie zawsze tylko profesjonalne zdjęcia robią wrażenie na odbiorcy. Czasem pomysł, ujęcie i oryginalność powoduje to, że zdjęcie posiada to „coś”, to co się po prostu podoba.

II.  Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników gór, którzy potrafią dostrzegać to co w górach jest najpiękniejsze i oryginalne zarazem w miejscach przez nas znanych i chętnie odwiedzanych lub na szlaku w samotnej wędrówce z aparatem w dłoni.

III.  Czas trwania Konkursu oraz zgłaszanie zdjęć do Konkursu:

1. Konkurs trwać będzie od 15.12.2016 do 25.01.2017 roku a ogłoszenie wyników nastąpi 31.01.2017 roku.
2. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie go plikiem w formacie JPG na adres e-mailkontakt@naszeszlaki.com.pl, którego wielkość nie powinna przekroczyć 2 MB. W razie potrzeby uczestnik Konkursu zostanie poproszony o  nadesłanie na adres Organizatora zdjęcia w większej rozdzielczości.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
4. Uczestnik Konkursu po zgłoszeniu zdjęcia na Konkurs może go zaprezentować szerszemu gronu odbiorców poprzez fanpage na Facebook „Nasze Szlaki – góry” bezpośrednio w formie komentarza do posta z wpisem o Konkursie lub dodanie go jako nowy wpis na naszej stronie głównej. Komentarze i polubienia obserwatorów Konkursu, będą brane pod uwagę podczas obrad Komisji Konkursowej.
5. W e-mailu zgłoszeniowym powinny znajdować się następujące informacje:
– imię i nazwisko uczestnika,
– adres e-mail,
– tytuł fotografii,
– plik JPG jako załącznik (2 MB) podpisany nazwiskiem i numerem fotografii np. Kowalski1,
– miejsce i data wykonania zdjęcia.
6. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w serwisie www.naszeszlaki.com.pl i na Facebook „Nasze Szlaki – góry”. Ponadto na przesłane zdjęcia Uczestnik Konkursu musi posiadać prawa autorskie oraz zgody osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciu.

IV.  Ocena zdjęć i rozstrzygnięcie Konkursu:

1. Komisja po zakończeniu terminu nadsyłania zdjęć na Konkurs (25.01.2017) dokona ich oceny biorąc pod uwagę wartość artystyczną, popularyzatorską oraz  oryginalność.
2. Spośród nadesłanych zdjęć Komisja wybierze trzy, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31.01.2017 roku na stronie głównej serwisu www.naszeszlaki.com.pl oraz na Facebook „Nasze Szlaki – góry” i będą one wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
4. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną i poproszone o podanie adresu celem przesłania nagród.

V.  Nagrody:

1. Laureat Konkursu (1 miejsce) otrzyma nagrodę rzeczową – niespodziankę.
2. Laureaci Konkursu (1, 2 i 3 miejsce) otrzymają firmowe, ścienne kalendarze z motywem górskim na 2017 rok wykonane w Zakładzie Fotograficznym „Fotolabor” z siedzibą w m. Piła.
3. Nagrodzone zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora opublikowane zostaną na stronie głównej serwisuwww.naszeszlaki.com.pl (prezentacja zdjęć trwać będzie  60 dni) oraz na Facebook „Nasze Szlaki – góry”.

VI.  Postanowienia końcowe:

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w naszym serwisie www.naszeszlaki.com.pl na stronie głównej – Przycisk „Konkurs Fotograficzny” (przekierowanie do Regulaminu) oraz na Facebook „Nasze Szlaki – góry” (wersja uproszczona).
2. Zgłoszenie zdjęć i przesłanie ich na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.

Zespół redakcyjny serwisu www.naszeszlaki.com.pl