„Regulamin funkcjonowania serwisu” oraz „Regulamin publikacji reklam”

I. Regulamin funkcjonowania serwisu:

1. Postanowienia ogólne:
„Nasze szlaki – Przewodnik po Tatrach i Karkonoszach” to serwis (blog) o tematyce górskiej, który prowadzony jest  z myślą o miłośnikach gór i dla tych, którzy wolny czas spędzają w górach. W serwisie publikowane są aktualności i wiadomości o górach i górskich szlakach Tatr Polskich i Słowackich oraz Karkonoszy. Opisujemy wędrówki po znakowanych szlakach turystycznych prezentując warianty podejść na szczyty i przejść przez przełęcze. Prowadzimy poradniki, galerię i opisy ciekawych miejsc. Świadczymy również usługi reklamowe;
– Serwis dostępny jest pod adresem  www.naszeszlaki.com.pl;
– Serwis świadczy swoje usługi w oparciu o „Regulamin Funkcjonowania Serwisu” i „Regulamin Publikacji Reklam”;
– Serwis www.naszeszlaki.com.pl zapewnia możliwość publikacji firmowych reklam i linkowanie do stron internetowych jeśli ich działalność związana jest z tematyką górską;
– Serwis www.naszeszlaki.com.pl zapewnia możliwość publikacji reklam obiektów noclegowych (pensjonaty, wille, kwatery prywatne itp.) oraz linkowanie do ich wiodących stron internetowych.
– Reklamy obiektów noclegowych i ich linkowanie od 1.01.2018 jest odpłatne – patrz cennik;
– Właścicielem serwisu jest firma SKB Consulting Szymon Boniakowski z siedzibą w Warszawie;
– Dane kontaktowe właściciela serwisu www.naszeszlaki.com.pl, SKB Consulting, 01-471 Warszawa, ul. T. Pełczyńskiego 32/39, NIP 672-184-49-786; email: kontakt@naszeszlaki.com.pl;
– Nazwa Banku i nr konta udostępniane są po zawarciu Umowy o świadczeniu usług reklamowych (Zlecenie Reklamowe);
– Dane kontaktowe administratora serwisu www.naszeszlaki.com.pl telefon: 606 330 413, email:kontakt@naszeszlaki.com.pl;
– Z serwisu może korzystać każdy Użytkownik, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat.

2. Prawa autorskie:

– Założycielem i administratorem serwisu www.naszeszlaki.com.pl jest Kazimierz Boniakowski;
– Autorami tekstów, opisów, opracowań i zdjęć są Kazimierz Boniakowski oraz Bogusław Kostur;
– Opublikowane w serwisie treści (opisy, teksty, opracowania i zdjęcia) objęte są prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody autora;
– Partnerzy i sympatycy przekazujący swoje opracowania i zdjęcia do publikacji muszą posiadać do nich pełne prawa autorskie.

3. Ochrona danych osobowych (RODO):

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informuję, że:
– Administratorem danych osobowych jest SKB Consulting z siedzibą w Warszawie, ul. T. Pełczyńskiego 32/39, NIP 672-184-49-786;
– Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień w tym zleceń reklamowych, zapytań ofertowych, wysyłek towarów oraz wystawiania dokumentów księgowych; 
– Odbiorcami danych osobowych są firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności oraz biura rachunkowe; 
– Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy i dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zamówienia lub zapytania.

4. Logo, zasady korzystania z logo:

– udzielam zgody na pobieranie i publikowanie powyższych logotypów w celach informacyjnych i promocyjnych.

5. Postanowienia końcowe:
– „Regulamin Funkcjonowania Serwisu” oparty jest na przepisach prawa polskiego;
– Właściciel serwisu www.naszeszlaki.com.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany  „Regulaminu Funkcjonowania Serwisu”, Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu;
– Niniejszy „Regulamin Funkcjonowania Serwisu” obowiązuje od 01.01.2018 r.;
– Ostatnia aktualizacja Regulaminu – 01.01.2019 r.

II. Regulamin publikacji reklam:

1. Definicje:
– Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji usług lub sprzedaży albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę;
– Usługi Reklamowe – świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez serwis www.naszeszlaki.com.pl;
– Umowa – umowa na Usługi Reklamowe pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą;
– Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, który zleca działania o charakterze promocyjno-marketingowym)  tj. zgłasza chęć zamieszcza na łamach serwisu www.naszeszlaki.com.pl reklamę swojej firmy lub reklamy obiektu noclegowego (willa, pensjonat, kwatera prywatna itp.);
– Zlecenie Reklamowe – dokument w formie pisemnej (e-mail), określający warunki Umowy. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez serwis www.naszeszlaki.com.pl oznacza zawarcie Umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń;
– Emisja, publikacja – oznacza wyświetlenie reklamy w serwisie www.naszeszlaki.com.pl;
– Cennik – dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych.

2. Postanowienia ogólne:
– „Nasi Partnerzy, Reklamy Firm – Strony, które polecamy”:
Zakładka serwisu, w której publikowane są  reklamy naszych Partnerów i reklamy firm (ich logo oraz linkowanie do stron internetowych) jeśli ich działalność związana jest z tematyką górską (sklepy górskie, górskie sklepy internetowe, schroniska, przewodnicy górscy, wypożyczalnie sprzętu, szkółki nauki jazdy na nartach, parki linowe itp.).
Aby zamówić emisję reklamy skontaktuj się z administratorem serwisu: telefon 606 330 413 lub prześlij wiadomość e-mail na adres kontakt@naszeszlaki.com.pl. Następnie należy sporządzić krótki opis prowadzonej  działalności, podać logo i adres strony internetowej. Państwa reklama po weryfikacji zostanie umieszczona w serwisie.
Publikowanie powyższych reklam i linkowanie do wskazanych stron internetowych jest bezpłatne.

– „Noclegi, które polecamy”:
Zakładka serwisu, w której publikowane są  reklamy obiektów noclegowych: pensjonaty, wille, kwatery prywatne itp., które oferują dobre noclegi w przystępnych cenach. Najczęściej polecane są obiekty, z których jest łatwe dojście lub dojazd do węzłów górskich szlaków turystycznych oraz usytuowane w pobliżu wyciągów, kolejek i stoków narciarskich.
Aby zamówić emisję reklamy obiektu noclegowego skontaktuj się z administratorem serwisu: telefon 606 330 413 lub prześlij wiadomość e-mail na adres kontakt@naszeszlaki.com.pl. Następnie należy sporządzić krótki opis obiektu noclegowego, podać jego nazwę, logo i adres internetowej strony wiodącej oraz wykonać kilka zdjęć tego obiektu. Państwa reklama po weryfikacji zostanie umieszczona w serwisie.
Z dniem 1.01.2018 wprowadzone zostały  opłaty za emisję reklam obiektów noclegowych (punkt 3 Regulaminu: Rodzaje Zleceń Reklamowych / Cennik).
– Serwis www.naszeszlaki.com.pl przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach określonych w Regulaminach w formie pisemnej (e-mail) lub telefonicznej, poprzez przedstawienie opisu obiektu noclegowego, jego znaku graficznego (logo), adresu internetowej strony wiodącej oraz zdjęć;
– Zlecenie Reklamowe podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Zleceniodawcy, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za prawdziwość opisów i danych zawartych w przesłanych materiałach;
– W przypadku gdy Zleceniodawcą  jest podmiot gospodarczy działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Zlecenie Reklamowe musi zawierać imię i nazwisko osoby prowadzącej tą działalność.

3. Rodzaje Zleceń Reklamowych / Cennik:

–  Zlecenie Reklamowe „Standard”:
– Publikacja opisu wraz ze zdjęciami obiektu noclegowego (willa, pensjonat, kwatera prywatna itp.) w zakładce „Tatry Polskie – Noclegi, które polecamy” oraz „Karkonosze – Noclegi, które polecamy” w odpowiedniej lokalizacji np. Zakopane i okolice, Karpacz i okolice itp.;
– Opis obiektu noclegowego powinien zawierać: dane teleadresowe, link do wiodącej strony internetowej, e-mail oraz wizytówkę lub znak graficzny (logo);
– Opis obiektu może zawierać do 9 zdjęć: budynek oraz teren (pokoje gościnne, kuchnia, pomieszczenia socjalne, plac zabaw, miejsca odpoczynku itp.);
– Cena usługi: 99 zł + VAT, oplata roczna.

– Zlecenie Reklamowe „Standard plus”:
– Publikacja opisu jak w Zleceniu Reklamowym „Standard” a ponadto:
Zdjęcie lub logo obiektu noclegowego zostanie opublikowane na stronie głównej serwisu w prawej kolumnie „Reklamy Obiektów Noclegowych”z linkowaniem do strony wiodącej na okres 90 dni oraz w zakładce „Tatry Polskie – Noclegi, które polecamy” oraz „Karkonosze – Noclegi, które polecamy” w odpowiedniej lokalizacji np. Zakopane i okolice, Karpacz i okolice; 
– Opis obiektu może zawierać do 15 zdjęć;
– Cena usługi: 149 zł + VAT, oplata roczna.

4. Zasady płatności (Faktury VAT):
– Cennik, który dotyczy wyłącznie reklam obiektów noclegowych oraz sposób składania Zlecenia Reklamowego stanowi integralną część „Regulaminu Funkcjonowania Serwisu” oraz „Regulaminu Publikacji Reklam”;
– Serwis www.naszeszlaki.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Zleceniodawców;
– Ceny publikacji reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu przyjęcia Zlecenia Reklamowego;
– Właściciel serwisu www.naszeszlaki.com.pl jest czynnym płatnikiem podatku VAT;
– Faktury są wystawiane przez SKB Consulting zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami;
– Oryginały faktur VAT dostarczane są Zleceniodawcy na wskazany adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną (e-mail);
– Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz określenie rodzaju Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przesłanie stosownej faktury.

5. Postanowienia Końcowe:
– „Regulamin Publikacji Reklam” oparty jest na przepisach prawa polskiego;
– Właściciel serwisu www.naszeszlaki.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany „Regulaminu Publikacji Reklam”;. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu;
– Niniejszy „Regulamin Publikacji Reklam” obowiązuje od 01.01.2018 r.;
– Ostatnia aktualizacja Regulaminu – 01.01.2019 r.